CELEBRATING 12 YEARS - Enjoy 50% off with discount code ANNIVERSARY in the order form.

Sandwich Bars 4.0

Công cụ chỉ báo dùng cho MetaTrader (MT4/MT5)

 • Tổng quan

  This indicator detects Sandwich Bars of several ranges, an extremely reliable breakout pattern.

  • Easy and effective usage
  • Customizable bar ranges
  • Customizable color selections
  • The indicator implements visual/mail/push/sound alerts
  • The indicator does not repaint or backpaint

  A sandwich setup consists on a single bar that engulfs several past bars, breaking and rejecting the complete price range.

  • A blue box is a bullish breakout
  • A red box is a bearish breakout
 • Thông số Nhập

  Khi tải Robot giao dịch vào bất kỳ biểu đồ nào, bạn sẽ thây một tập hợp các tùy chọn làm tham số đầu vào. Đừng lo lắng và nghĩ rằng chúng quá nhiều, bởi vì các tham số đã được nhóm lại thành các nhóm để dễ hiểu.

  Min Range
  Minimum range in bars of the inside bar formation
  Max Range
  Maximum range in bars for the inside bar formation
  Max History Bars
  Max history bars to analize when the indicator loads
  Drawing Settings
  Colors and sizes of price boxes
  Alerts
  Enable or disable alerts of all kinds
 • ? Câu hỏi thường gặp
  Does the indicator repaint?
  No, it does not repaint.
  What is a sandwich bar?
  A sandwich setup consists on a big bar that engulfs several past bars, breaking and rejecting the complete price range in a single bar.
  Does the indicator implement alerts?
  Yes, of all kinds.

Ảnh chụp màn hình

Sandwich Bars Indicator for Metatrader
Sandwich Bars Indicator for Metatrader
Sandwich Bars Indicator for Metatrader
Sandwich Bars Indicator for Metatrader
Sandwich Bars Indicator for Metatrader