Quadrant Thesis 1.0

Công cụ chỉ báo dùng cho MetaTrader (MT4/MT5)

 • Tổng quan

  This is a general purpose indicator that displays colored lines at fixed and customizable price intervals, entered as parameters. It offers universal, constant, and familiar price ranges that allow quick and precise price analysis of a currency pair. With default parameters, this indicator implements The Quarters Theory, as described originally by Ilian Yotov.

  • Easy to use
  • No optimization needed
  • Customizable price intervals, colors and sizes

  However, being a general purpose tool, this indicator allows you to set your own desired intervals, expressed in pips.

  • Solid red lines are full numbers
  • Solid black lines are quadrant points
  • Dashed black lines are mid points
  • Dashed blue lines are indecision zones
 • Thông số Nhập

  Khi tải Robot giao dịch vào bất kỳ biểu đồ nào, bạn sẽ thây một tập hợp các tùy chọn làm tham số đầu vào. Đừng lo lắng và nghĩ rằng chúng quá nhiều, bởi vì các tham số đã được nhóm lại thành các nhóm để dễ hiểu.

  Indicator Settings
  This parameter group holds the distance in pips between the different intervals. Default parameters are 1000, 250, 125 and 75 pips, to reflect the Quarters Theory. But you can use it to draw lines at arbitrary price levels of your choosing.
  Color Settings
  Customize the color for each type of price line: big, medium, small and indecision points. For the most part, you do not want to change color setting unless it is to match a different chart template.
  Size Settings
  Choose line widths for each type of price line.
  Other
  If needed, you can set a manual pip value for the current chart.
 • ? Câu hỏi thường gặp
  Does the indicator repaint?
  No, it does not repaint.
  Can I switch between timeframes?
  Yes, you can. The lines will be drawn at the right levels, in any timeframe.
  Does the indicator implement alerts?
  No, it does not.
 • Bình luận

  Giữ bình luận ngắn gọn và thể hiện sự tôn trọng. Tránh spam, nhận xét xúc phạm, quảng cáo và đăng thông tin cá nhân hoặc thanh toán. Phần bình luận chỉ dành cho thảo luận và câu hỏi. Xin lưu ý rằng chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu thanh toán trong phần bình luận.

Ảnh chụp màn hình

Quadrant Thesis Indicator for Metatrader
Quadrant Thesis Indicator for Metatrader
Quadrant Thesis Indicator for Metatrader
Quadrant Thesis Indicator for Metatrader
Quadrant Thesis Indicator for Metatrader
Quadrant Thesis Indicator for Metatrader
Quadrant Thesis Indicator for Metatrader