Pennants 3.0

Công cụ chỉ báo dùng cho MetaTrader (MT4/MT5)

 • Tổng quan

  This indicator finds pennants, which are continuation patterns identified by converging trendlines surrounding a price consolidation period. It confirms pattern breakouts with donchian breakouts.

  • Easy to use
  • Customizable pattern size
  • Customizable colors and object sizes
  • It implements patterns and breakout signals
  • It implements alerts of all kinds
 • Thông số Nhập

  Khi tải Robot giao dịch vào bất kỳ biểu đồ nào, bạn sẽ thây một tập hợp các tùy chọn làm tham số đầu vào. Đừng lo lắng và nghĩ rằng chúng quá nhiều, bởi vì các tham số đã được nhóm lại thành các nhóm để dễ hiểu.

  Indicator Settings
  The amplitude reprents the size of the patterns to be found. The max. history bars parameter is the amount of bars in the chart to look back. Less bars to evaluate means the indicator will load faster.
  Pattern Settings
  Choose the colors of the patterns.
  Breakouts
  The indicator implements breakouts to make trading easier. You can choose the size and color of the arrows.
  Alerts
  Enable or disable alerts at will.
 • ? Câu hỏi thường gặp
  Does the indicator repaint?
  The pennant will not repaint unless a new point arises and the slope of the triangle lines needs to be changed. Additionally, if a breakout happens and later the price retracts inside the triangle again, the arrow will repaint later when another breakout happens.
  Some triangles seem to be missing from the chart
  To find more pennants, load the indicator several times on the chart with different "Size" parameters: for example, load it four times with sizes 6, 12, 18 and 24. This will find wedges of different sizes simultaneously.
  I am seeing a pennant and the indicator has not recognized it!
  Kindly note that the indicator needs 5 price points to find a pennant. Maybe you are seeing a 4 price point pennant yet and projecting it in your mind, but 5 price points are needed to actually recognize one. Other issue can be the size of the pennant relative to the indicator size parameter: refer to the previous question for this issue.
  Does the indicator implement alerts?
  Yes, it does. It implements alerts of all inds.
 • </> Nhà phát triển phần mềm

  Robot giao dịch của bạn có thể đọc dữ liệu từ chỉ báo bằng cách sử dụng chức năng iCustom () như được minh họa dưới đây. Chỉ báo có thêm một bộ nhớ đệm mục đích là lưu trữ tín hiệu giao dịch dưới dạng hằng số: đây là bộ đệm duy nhất Robot cần đọc. Sao chép và dán chương trình bên dưới vào Robot của bạn và thay thế tên chỉ báo iCustom () bằng tên bạn đặt cho Công cụ chỉ báo.

  //---- Read value from data buffer
  int start()
  {
  // Read value from data buffer
  double value = iCustom(Symbol(), Period(), "PZ_Pennants_LICENSENUM", 0, 1);
  // Do something
  if(value == OP_BUY)   { /* Your code for bullish signal */ }
  if(value == OP_SELL)   { /* Your code for bearish signal */ }
  if(value == EMPTY_VALUE) { /* Nothing to do */}
  // Exit
  return(0);
  }

Ảnh chụp màn hình

Pennants Indicator for Metatrader
Pennants Indicator for Metatrader
Pennants Indicator for Metatrader
Pennants Indicator for Metatrader
Pennants Indicator for Metatrader
Pennants Indicator for Metatrader
Pennants Indicator for Metatrader
Pennants Indicator for Metatrader
Pennants Indicator for Metatrader
Pennants Indicator for Metatrader
Pennants Indicator for Metatrader