Order Block 1.2

Công cụ chỉ báo dùng cho MetaTrader (MT4/MT5)

 • Tổng quan

  A personal implementation of Order Blocks, a simple yet effective position trading strategy. The trader should enter the market or look for trades in the direction of the last order block, if the price range has not been breached in the opposite direction of the breakout.

  • Easy and effective to trade
  • Order blocks find early price reversals
  • The indicator implements alerts of all kinds
  • The indicator does not repaint or backpaint

  What are Order Blocks are Open Blocks?

  • A bullish open block is the first bullish bar after a fresh market low
  • A bearish open block is the first bearish bar after a fresh market high
  • A signal appears when an open block is broken, becoming an order block
  • When an order block is broken to the opposite side, it becomes a reversal block

  The indicator will ignore open blocks for clarity.

 • Thông số Nhập

  Khi tải Robot giao dịch vào bất kỳ biểu đồ nào, bạn sẽ thây một tập hợp các tùy chọn làm tham số đầu vào. Đừng lo lắng và nghĩ rằng chúng quá nhiều, bởi vì các tham số đã được nhóm lại thành các nhóm để dễ hiểu.

  Period
  Amount of bars needed to create a fresh high or low.
  Filter
  Minimum size of the order block bar, expressed as % of ATR.
  Colors
  Set colors and sizes for lines and arrows.
  Alerts
  Enable display/email/push/sound alerts.
 • ? Câu hỏi thường gặp
  Does the indicator repaint?
  No, it does not.
  Does the indicator backpaint?
  No, it does not.
 • Bình luận

  Giữ bình luận ngắn gọn và thể hiện sự tôn trọng. Tránh spam, nhận xét xúc phạm, quảng cáo và đăng thông tin cá nhân hoặc thanh toán. Phần bình luận chỉ dành cho thảo luận và câu hỏi. Xin lưu ý rằng chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu thanh toán trong phần bình luận.

Ảnh chụp màn hình

Order Block Indicator for Metatrader
Order Block Indicator for Metatrader
Order Block Indicator for Metatrader
Order Block Indicator for Metatrader
Order Block Indicator for Metatrader
Order Block Indicator for Metatrader
Order Block Indicator for Metatrader
Order Block Indicator for Metatrader

MyFxBook