GIAO DỊCH ĐỂ KIẾM SỐNG VỚI CHÚNG TÔI

Hãy chứng minh khả năng của bạn và giao dịch để kiếm sống tại công ty tự doanh của chúng tôi quản lý tài khoản lên đến $ 1,000,000. Nhận được 75% lợi nhuận, chúng tôi sẽ bao các khoản lỗ.

10%
Lợi nhuận
Để chứng tỏ đủ điều kiện
6%
Tối đa
Drawdown
5%
Maximum
Daily Loss
75%
Năng lực
Phí
Không thời gian
Giới hạn

Nó hoạt động như thế nào

Cách tiếp cận của chúng tôi để tìm kiếm tài năng rất đơn giản.

Prove you can generate a 10% return without losing more than 6% overall or 5% per day. That’s it. No time limit, scores, verification periods, quotas or sampling requirements, and no restraints on your strategy, asset allocation, trading frequency or approach.

Once you have completed the practical assessment successfully, the firm will invest in you and groom you as a prop trader. No verification period. You will be provided with a large real account to trade as you see fit, while still abiding by the drawdown rules. Keep 75% of the profits.

Trở thành một nhà tự doanh cụ và giao dịch để kiếm sống. Công ty sẽ tiếp tục đầu tư vào bạn trừ khi bạn phá vỡ các quy tắc và giới hạn sau đó.

Apply for a practical assessment
Tất cả các công ty tự doanh yêu cầu mỗi nhà giao dịch chứng minh khả năng của họ. Đăng ký đánh giá thực tế để chứng minh bạn có thể giao dịch và bắt đầu sự nghiệp giao dịch chuyên nghiệp của mình.
Giao dịch thử thách trong tài khoản demo
The practical assessment is carried out in a demo account. The access details to this account are provided to you. Achieve a 10% return without losing more than 6% overall or 5% per day to pass the challenge.
Giao dịch một tài khoản thực để có lợi nhuận thực
At this stage, you are welcomed as a trader for the prop firm. No verification period. You are provided with a real account with the same balance as the demo account. From now on, you become a fund manager for us earning 75% of the profits.

Điều gì làm cho chúng tôi khác biệt

1

Quy tắc đơn giản

Generate a 10% return to qualify. Don’t lose more than 5% in a day or 6% overall. Flatten over the weekend. Always use a stop-loss and don't be inactive for 30 consecutive days.

3

Chia sẻ 75% lợi nhuận

Bạn đóng góp kỹ năng giao dịch của bạn, chúng tôi sẽ đóng góp vốn. Vì bạn là người thực hiện công việc, thật công bằng khi bạn giữ 75% lợi nhuận của hoạt động giao dịch của mình.

4

Phân tích năng lực một cách đầy đủ

Sự phân tích khả nâng cao được đối chiếu trên bảng thông số cho việc nghiên cứu để hiệu quả. Kiến thức là sức mạnh.

2

Flexible rules

You can trade without stop-loss, carry trades over the weekend, use additional leverage and/or earn 90% of the profits with affordable add-ons.

2

Không có giới hạn về thời gian

Cho dù bạn mất 1 tuần, 1 tháng hay 3 tháng vẫn được. Chúng tôi chỉ quan tâm rằng bạn có thể giao dịch có lợi nhuận với kiểm soát được rủi ro, chứ không phải bạn có thể làm điều đó nhanh hay liên tục như thế nào.

4

Giao dịch khi bạn thấy phù hợp

Bạn được tự do giao dịch khi bạn thấy phù hợp, với rất ít hạn chế. Tất cả những gì chúng tôi yêu cầu là bạn cắt hết lệnh vào cuối tuần và tuân thủ các nguyên tắc quản lý rủi ro của chúng tôi.

4

Giao dịch vốn lớn

Chứng minh bạn có thể giao dịch với rủi ro được kiểm soát và chúng tôi sẽ cung cấp một tài khoản lớn để bạn giao dịch: gấp 100 lần phí đánh giá của bạn, ngay từ lúc bắt đầu.

4

Không phân biệt đối xử

Quá trình tuyển dụng của chúng tôi hoàn toàn dựa trên thành tích. Chúng tôi không quan tâm bạn từ đâu đến, tuổi hoặc trình độ học vấn của bạn.

Bắt đầu việc đánh giá thực tế của bạn

Starter

25k Đánh giá thực tế

Vốn ban đầu
$25,000
Mục tiêu lợi nhuận
$2,500
âm vốn tối đa
$1,500
Thua lỗ tối đa trong ngày
$1,250
Trade without stop loss
Add-on
Weekend carry trades
Add-on
Thời gian để hoàn thành
Không giới hạn
được phép vô lệnh 2 chiều
MT4
and MT5
platforms
available

Seasoned

50k Đánh giá thực tế

Vốn ban đầu
$50,000
Mục tiêu lợi nhuận
$5,000
âm vốn tối đa
$3,000
Thua lỗ tối đa trong ngày
$2,500
Trade without stop loss
Add-on
Weekend carry trades
Add-on
Thời gian để hoàn thành
Không giới hạn
được phép vô lệnh 2 chiều
MT4
and MT5
platforms
available

Competent

100k Đánh giá thực tế

Vốn ban đầu
$100,000
Mục tiêu lợi nhuận
$10,000
âm vốn tối đa
$6,000
Thua lỗ tối đa trong ngày
$5,000
Trade without stop loss
Add-on
Weekend carry trades
Add-on
Thời gian để hoàn thành
Không giới hạn
được phép vô lệnh 2 chiều
MT4
and MT5
platforms
available

Proficient

250k Đánh giá thực tế

Vốn ban đầu
$250,000
Mục tiêu lợi nhuận
$25,000
âm vốn tối đa
$15,000
Thua lỗ tối đa trong ngày
$12,500
Trade without stop loss
Add-on
Weekend carry trades
Add-on
Thời gian để hoàn thành
Không giới hạn
được phép vô lệnh 2 chiều
MT4
and MT5
platforms
available

Expert

500k Đánh giá thực tế

Vốn ban đầu
$500,000
Mục tiêu lợi nhuận
$50,000
âm vốn tối đa
$30,000
Thua lỗ tối đa trong ngày
$25,000
Trade without stop loss
Add-on
Weekend carry trades
Add-on
Thời gian để hoàn thành
Không giới hạn
được phép vô lệnh 2 chiều
MT4
and MT5
platforms
available

Guru

1M Đánh giá thực tế

Vốn ban đầu
$1,000,000
Mục tiêu lợi nhuận
$100,000
âm vốn tối đa
$60,000
Thua lỗ tối đa trong ngày
$50,000
Trade without stop loss
Add-on
Weekend carry trades
Add-on
Thời gian để hoàn thành
Không giới hạn
được phép vô lệnh 2 chiều
MT4
and MT5
platforms
available

Những tài sản nào được phép


Cặp Ngoại hối

AUD/CHF, AUD/JPY, AUD/USD, CAD/CHF, CAD/JPY, CHF/JPY, EUR/AUD, EUR/CAD, EURCHF, AUD/CAD, EUR/GBP, USD/JPY, EUR/USD, GBP/AUD, GBP/CAD, GBP/CHF, GBP/JPY, GBP/USD, USD/CAD, USD/CHF, AUD/SGD, EUR/DKK, EUR/HUF, EUR/NOK, EUR/NZD, EUR/PLN, EUR/TRY, GBP/NZD, NZD/CAD, NZD/CHF, NZD/JPY, AUD/NZD, NZD/USD, USD/ZAR, SGD/JPY, USD/DKK, USD/HKD, USD/HUF, USD/MXN, USD/NOK, USD/PLN, USD/SEK, USD/SGD, USD/TRY.


Equity Shares

Apple, Google, Facebook, Amazon, Pfizer, Netflix, Microsoft, Intel, Salesforce, Tesla, Nike, Coca-Cola, Adobe and many more stocks.

Chỉ số

US30, FRA40, GER30, ASX200, UK100, SPX500, EUSTX50, NDX100, JPN225, HK50, USDOLLAR, VIX.


Tiền điện tử

BTC/USD, ETH/USD, BCH/USD, LTX/USD, XRP/USD.


Hàng hoá

XAG/USD, XAU/USD, UKOIL, USOIL.

Các câu hỏi thường gặp

Tại sao lại có một khoản phí?
Chúng tôi yêu cầu thanh toán cho mỗi đánh giá thực tế như là sự cam kết để tránh mọi người tham đánh giá thực tế quá nhiều, làm quá tải các nguồn lực của chúng tôi. Nó cũng giúp chúng tôi bù đắp một phần rủi ro đầu tư vào các tài năng mới mà không có hồ sơ thành tích dài hạn.
Tôi có thể thực hiện đánh giá thực tế với sàn tôi chọn không?
Không, việc đánh giá và giao dịch được tài trợ phải diễn ra với cùng một sàn.
Tôi cần phải đạt được mức tăng 10% trên Balance hay Equity?
The practical assessment is automatically approved when your equity increases by 10%, meaning that the challenge will end successfully before you have the chance of closing your last winning trades.
Mức drawdown tối đa được tính như thế nào?
The Maximum Trailing Drawdown is initially set at 6% and trails (using CLOSED BALANCE - NOT equity!) your account until you have achieved a 6% return in your account. Once you have achieved a 6% return the Maximum Trailing Drawdown no longer trails and is permanently locked in at your starting balance. This allows for more trading flexibility as you have proven yourself as a profitable trader and can now freely compound an account.

Example: If your starting balance is $100,000, you can drawdown to $94,000 before you would violate the Maximum Trailing Drawdown rule. Then for example let's say you take your account to $102,000 in CLOSED BALANCE. This is your new high-water mark, which would mean your new Maximum Trailing Drawdown would be $96,000. Next, let's say you take your account to $106,000 in CLOSED BALANCE, which would be your new high-water mark. At this point your Maximum Trailing Drawdown would be locked in at your starting balance of $100,000. So, regardless of how high your account goes, you would only breach this rule if your account drew back down to $100,000 (note, you can still violate the daily drawdown). For example, if you take your account to $170,000, as long as you do not drawdown more than 5% in any given day, you would only breach if your account equity reaches $100,000.
How is the maximum daily loss calculated?
The Daily Loss Limit is the maximum your account can lose in any given day. Daily Loss Limit is calculated using the previous day balance which resets at 5 PM EST. Unlike other prop firms, we do NOT base our calculations on previous day equity since the balance only model allows you to scale profits without fear of losing your account. The Daily Stop compounds with the increase in your account.

Example: if your prior day's end of day balance (5pm EST) was $100,000, your account would violate the daily stop loss limit if your equity reached $95,000 during the day. ‍If your floating equity is +$5,000 on a $100,000 account, your new-day (5pm EST) max loss is based on your balance from the previous day ($100,000). So, your daily loss limit would still be $95,000.
Can I trade without stop-loss orders?
If your strategy involves trading without stop-loss orders, you can do so by purchasing an affordable add-on on your practical assessment package to cover the extra risk.
Tôi sẽ thất bại trong việc đánh giá thực tế nếu tôi đặt lệnh mà không có điểm dừng lỗ phải không?
Không đâu. Nhưng hệ thống sẽ kiểm tra tài khoản của bạn mỗi sáu mươi giây và đóng những lện không có dừng lỗ. Không đặt được dừng lỗ hoặc có đặt mà bị máy của sàn từ chối không bị tính là không đủ điều kiện.
Once I pass the assessment am I provided with a demo or live account?
Once you pass the Assessment, we provide you with a live account, funded with real capital.
How long does it take to receive my funded account?
We work with a company called Deel to issue trader agreements and process withdrawals of profits. Upon passing your Assessment, you will receive an email from Gabriella from Deel (gabriella@deel.support) with instructions on how to access and complete your Trader Agreement. Once the agreement is completed and supporting KYC documents provided, your Funded account will be created, funded and issued to you typically within 24-48 business hours.
What are the rules for the Funded account?
The rules for the Funded account are exactly the same as your Assessment account. However, with a Funded account, there is no cap on the profits you can generate.
Phí năng lực lưu mức cao là gì?
Lưu mức cao (high water mark), là một cách tiếp cận phổ biến để tính toán phí năng lực. Điều đó có nghĩa là phí năng lực chỉ được trả cho bất kỳ lợi nhuận mới nào được thực hiện trong tài khoản. Qua đó, tạo ra một môi trường có lợi qua lại giữa chúng ta. Vốn chủ sở hữu (equity) tại thời điểm rút tiền được lưu làm mức cao tiếp theo.
Làm thế nào để tôi nhận phí năng lực 75% ?
When you are ready to withdraw your profits, please send an email to our support email with the amount you would like to withdraw. We will then post your profit share into your Deel account, which you can withdraw via any of the available methods they offer.
Is there a way to increase my share of the profits?
Yes, indeed. If you fully trust your abilities you can purchase an affordable add-on with your practical assessment, in order to earn 90% of the profits of your funded account.
When can I withdraw profits from my Funded account?
You can withdrawal your profits at any time, once per calendar month. At the time of any withdrawal request, we will also withdraw our share of the profits made, as well. Once you request a withdrawal, your maximum trailing drawdown will be set at your starting balance.
Điều kiện giao dịch của sự thử thách và tài khoản thực là gì?
You'll trade an ECN account with 10:1 leverage, tight spreads and commissions of 7$ per round lot. However, you can bring up the leverage to 1:20 by purchasing an affordable add-on.
Can I hold positions over the weekends?
We require all trades to be closed by 3:45pm EST on Friday. Any trades left open after this time will automatically be closed. Note, this is only a soft breach and you will be able to continue trading once the markets reopen. However, if you purchase the weekend carry add-on, you can carry trades during the weekends. If you wish to carry trades over the weekend, purchase the weekend carry add-on with your practical assessment.
Tại sao tôi phải cắt hết lệnh vào cuối tuần?
Chúng tôi yêu cầu bạn cắt hết lệnh vào cuối tuần để tránh thua lỗ bất ngờ vì gap hàng tuần. Chúng tôi hiểu rằng các cặp ngoại hối không bị gap nhiều, nhưng tiền điện tử và các sản phẩm thanh khoản thấp khác có thể thay đổi giá nhiều từ thứ Sáu đến thứ Hai, ngoài ra, phí swap rất lớn.
Tôi có thể có bao nhiêu giao dịch đồng thời trong tài khoản?
You can have up to 400 concurrent trades in the account.
Tôi có cần tuân thủ các quy tắc NFA/FIFO trong tài khoản không?
Không, ngay cả khi bạn sống ở Hoa Kỳ. Đánh 2 đầu (hedging) được phép với tài khoản.
Tôi có thể sử dụng các Công cụ chỉ báo hoặc Robot giao dịch (EAs) để giao dịch không?
Có. Chúng tôi không bận tâm những thứ như chiến lược bạn đang sử dụng hoặc phong cách giao dịch nào bạn có, hoặc tốc độ tạo ra lợi nhuận. Điều duy nhất chúng tôi thực sự quan tâm nhất là bạn đang quản lý rủi ro tốt.
Tôi có thể giữ lệnh qua đêm không? Còn cuối tuần thì sao?
Có, lệnh có thể được giữ qua đêm. Tuy nhiên, bạn phải làm cắt lệnh của bạn mỗi cuối tuần.
Are there limits to the capital a single trader can have?
We do not limit the capital that we extend traders.
Có hình phạt nào cho hành động nghỉ giao dịch không?
Yes. Please don't stay inactive for over 30 days.
Tôi có thể giao dịch trên thiết bị di động của mình không?
Yes, the broker offers an app for both the iOS and Android platforms.
Can I trade during news?
Yes, you can trade during news.
Có bất kỳ khoản phí liên tục nào không?
Không, không có gì cả.
How are taxes handled?
When trading a Funded account for our firm, you are treated as an independent contractor. As a result, you are responsible for any and all taxes on your profit share in your country of residence.
Tôi không phải là một trader. Tôi có thể đầu tư vào các nhà giao dịch tài năng của bạn không?
Rất tiếc là không. Chúng tôi là một công ty tự doanh khép kín và chúng tôi không chấp nhận các nhà đầu tư.
How long does it take to receive my funded account?
We work with a company called Deel to issue trader agreements and process withdrawals of profits. Upon passing the assessment, you will receive an email from Deel with instructions on how to access and complete your Trader Agreement. Once the agreement is completed and supporting KYC documents provided, your live account will be created, funded and issued to you typically within 24-48 business hours.
If I have a hard breach in my funded account and there are profits, do I forfeit those profits?
No, you do not. If you have profits in your Funded account at the time of a hard breach, you will still receive your portion of those profits. For example, if you have a $100,000 account and you grow that account to $110,000. Should you then have a hard breach we would close the account. Of the $10,000 in profits, you would be paid your 75% portion ($7,500).
Hoạt động này có được quản lý không?
Không. Chúng tôi không cần điều đó. Chúng tôi là một công ty phần mềm thương mại tư nhân và một quỹ tư nhân có quyền sở hữu tài khoản giao dịch Ngoại hối, được tổ chức dưới một sàn hợp lệ. Bạn sẽ được giao dịch vốn của quỹ của chúng tôi khi bạn đăng ký vào giao dịch thực. Chúng tôi không phải là cố vấn tài chính và không quản lý tiền của khách hàng và chúng tôi sẽ không bao giờ chấp nhận vốn giao dịch của nhà đầu tư, vì chúng tôi không phải là sàn. Vui lòng xem tuyên bố từ chối trách nhiệm rủi ro và các điều khoản và điều kiện để biết chi tiết đầy đủ.
Tôi có thể tham gia bất kể tôi cư trú ở đâu hoặc quốc tịch nào không?
Absolutely! We welcome traders from all over the world, excluding only traders from OFAC listed countries.