Wolfe Waves 6.0

Công cụ chỉ báo dùng cho MetaTrader (MT4/MT5)

 • Tổng quan

  Wolfe Waves are naturally occurring trading patterns present in all financial markets that represent a fight towards an equilibrium price, discovered by Bill Wolfe. These patterns can develop over short and long-term time frames and are one of the most reliable predictive reversal patterns in existence, normally preceding strong and long price movements.

  • Clear trading signals
  • Amazingly easy to trade
  • Customizable colors and sizes
  • Implements performance statistics
  • Displays suitable stop-loss and take-profit levels
  • It includes a multi-symbol and multi-timeframe scanner
  • It implements email/sound/visual alerts

  The pattern is composed of five waves showing the struggle between supply and demand. A wolfe wave must have the following characteristics.

  • Five price points or waves
  • Waves 3-4 must stay within the channel created by 1-2
  • Wave 4 is within the channel created by waves 1-2
  • Wave 5 exceeds trendline created by waves 1 and 3

  The indicator draws the pattern and the breakout arrow simultaneously to prevent the indicator from repainting the pattern as it expands without changing the market direction. The indicator is non-backpainting.

 • Thông số Nhập

  Khi tải Robot giao dịch vào bất kỳ biểu đồ nào, bạn sẽ thây một tập hợp các tùy chọn làm tham số đầu vào. Đừng lo lắng và nghĩ rằng chúng quá nhiều, bởi vì các tham số đã được nhóm lại thành các nhóm để dễ hiểu.

  Amplitude
  The amplitude represents the minimum amount of bars between alternative price points. To find big patterns, increase the amplitude parameter. To find smaller patterns, decrease the amplitude parameter. You can load the indicator many times in the chart to find overlapping patterns of different sizes.
  Breakout Period
  Donchian breakout period used to confirm wolfe waves.
  Max History Bars
  Amount of past bars to evaluate when the indicator loads in the chart.
  Display Stats
  Show or hide the statistics dashboard and performance data.
  Display SL/TP Levels
  Show or hide suitable SL and TP levels for each signal.
  Display Price Labels
  Show or hide the pattern price labels.
  Drawing Options
  Colors and sizes for bullish or bearish lines and labels, as well as font sizes.
  Breakouts
  Colors and sizes for breakout arrows.
  Alerts
  Enable or disable alerts at will.
 • ? Câu hỏi thường gặp
  Does the indicator repaint?
  The indicator draws pattern and breakout at the same time and should not repaint. If the breakout line is broken many times and the pattern expands, the pattern will repaint, but the change compared the previous pattern will be negligible.
  Does the indicator back paint?
  No, the indicator does not back paint.
  Can patterns be displayed in the chart before the breakout happens?
  No, it can't. The pattern and the breakout arrow are displayed at the same time.
  Does the indicator implement alerts?
  Yes, it does. It implements alerts of all kinds.
  I don't see many patterns in the chart. What can I do?
  Wolfe Waves do not happen very often. To compensate, you can load the indicator several times in the chart with different size parameters, for instance, 6, 12, 18 and 24. By searching for different wave sizes you are increasing the odds of finding one. However waves might overlap in the chart.
 • </> Nhà phát triển phần mềm

  Robot giao dịch của bạn có thể đọc dữ liệu từ chỉ báo bằng cách sử dụng chức năng iCustom () như được minh họa dưới đây. Chỉ báo có thêm một bộ nhớ đệm mục đích là lưu trữ tín hiệu giao dịch dưới dạng hằng số: đây là bộ đệm duy nhất Robot cần đọc. Sao chép và dán chương trình bên dưới vào Robot của bạn và thay thế tên chỉ báo iCustom () bằng tên bạn đặt cho Công cụ chỉ báo.

  //---- Read value from data buffer
  int start()
  {
  // Read value from data buffer
  double value = iCustom(Symbol(), Period(), "PZ_WolfeWaves_LICENSENUM", 1, 1);
  // Do something
  if(value == OP_BUY)   { /* Your code for bullish signal (blue arrow) */ }
  if(value == OP_SELL)   { /* Your code for bearish signal (red arrow) */ }
  if(value == EMPTY_VALUE) { /* Your code if no pattern or breakout */}
  // Exit
  return(0);
  }

Ảnh chụp màn hình

Wolfe Waves Indicator for Metatrader
Wolfe Waves Indicator for Metatrader
Wolfe Waves Indicator for Metatrader
Wolfe Waves Indicator for Metatrader
Wolfe Waves Indicator for Metatrader
Wolfe Waves Indicator for Metatrader
Wolfe Waves Indicator for Metatrader
Wolfe Waves Indicator for Metatrader
Wolfe Waves Indicator for Metatrader
Wolfe Waves Indicator for Metatrader
Wolfe Waves Indicator for Metatrader
Wolfe Waves Indicator for Metatrader
Wolfe Waves Indicator for Metatrader
Wolfe Waves Indicator for Metatrader
Wolfe Waves Indicator for Metatrader
Wolfe Waves Indicator for Metatrader
Wolfe Waves Indicator for Metatrader

Video

Video Explainer