Volatmeter 2.2

Công cụ chỉ báo dùng cho MetaTrader (MT4/MT5)

 • Tổng quan

  This indicator measures volatility in a multi-timeframe fashion aiming at identifying flat markets, volatility spikes and price movement cycles in the market. It's not the easiest volatility indicator to interpret, but certainly a very powerful one.

  • Trade when volatility is on your side
  • Identify short-term volatility and price spikes
  • Find volatility cycles at a glance
  • The indicator is non-repainting

  The ingredients of the indicator are the following...

  • The green histogram is the current bar volatility
  • The blue line is the fast volatility value
  • The orange line is the slow volatility value
  • The red line is the higher timeframe volatility

  ...and have straightforward trading implications:

  • If the green histogram is above two lines, short-term volatility is extreme
  • If the blue line is above the orange line, volatility is generally high
  • If the orange line if above the red line, the market volatility is high
  • Zoom out in the chart to see the volatility cycle reflected on the red line
 • Thông số Nhập

  Khi tải Robot giao dịch vào bất kỳ biểu đồ nào, bạn sẽ thây một tập hợp các tùy chọn làm tham số đầu vào. Đừng lo lắng và nghĩ rằng chúng quá nhiều, bởi vì các tham số đã được nhóm lại thành các nhóm để dễ hiểu.

  Fast ATR Period
  ATR period for the current timeframe
  Slow ATR Period
  ATR period for higher timeframes
 • ? Câu hỏi thường gặp
  Does the indicator repaint?
  No, it does not!
  What is the green histogram?
  The green bars represent the volatility of the current bar only.

Ảnh chụp màn hình

Volatmeter Indicator for Metatrader
Volatmeter Indicator for Metatrader
Volatmeter Indicator for Metatrader
Volatmeter Indicator for Metatrader
Volatmeter Indicator for Metatrader
Volatmeter Indicator for Metatrader
Volatmeter Indicator for Metatrader