Triple Top / Bottom 4.0

Công cụ chỉ báo dùng cho MetaTrader (MT4/MT5)

 • Tổng quan

  The triple top and bottom pattern is a type of chart pattern used in to predict the reversal of trend. The pattern occurs when the price creates three peaks at nearly the same price level. The bounce off the resistance near the third peak is a clear indication that buying interest is becoming exhausted, which indicates that a reversal is about to occur.

  • Clear trading signals
  • Customizable colors and sizes
  • Implements performance statistics
  • Customizable Fibonacci retracement levels
  • Displays suitable stop-loss and take-profit levels
  • The indicator can be used to find continuation or reversal patterns
  • It implements email/sound/visual alerts

  These patterns can expand, and the indicator follows the pattern by repainting. However, the indicator implements a twist to make it easier to trade: it waits for a Donchian breakout in the right direction before signaling the trade, making its signals very reliable and mostly non repainting.

 • Thông số Nhập

  Khi tải Robot giao dịch vào bất kỳ biểu đồ nào, bạn sẽ thây một tập hợp các tùy chọn làm tham số đầu vào. Đừng lo lắng và nghĩ rằng chúng quá nhiều, bởi vì các tham số đã được nhóm lại thành các nhóm để dễ hiểu.

  Amplitude
  The amplitude represents the minimum amount of bars between alternative price points. To find big patterns, increase the amplitude parameter. To find smaller patterns, decrease the amplitude parameter.
  Min. Retracement
  The minimum fibonacci retracement needed in a pattern. Set to zero not to evaluate it.
  Max. Retracement
  The maximum fibonacci retracement possible in a pattern. Set to zero not to evaluate it.
  Top/Bottom Retracement
  This parameter describes how "flat" must the top or bottom be.
  Max History Bars
  Amount of past bars to evaluate when the indicator loads in the chart.
  Display Stats
  Show or hide the statistics dashboard and performance data.
  Display SL/TP Levels
  Show or hide the suitable stop-loss and take-profit levels for each signal.
  Drawing Options
  Colors and sizes for bullish or bearish lines and labels, as well as font sizes.
  Breakouts
  Colors and sizes for breakout arrows.
  Alerts
  Enable or disable alerts at will.
 • ? Câu hỏi thường gặp
  Does the indicator repaint?
  No, the indicator does not repaint or backpaint at all.
  Does the indicator back paint?
  No, the indicator does not back paint.
  Can patterns be displayed before the breakout happens?
  No, it can't. The pattern and the breakout arrow are displayed exactly as the same time, to prevent the indicator from repainting.
  Does the indicator implement alerts?
  Yes, it does. It implements alerts of all inds.
 • </> Nhà phát triển phần mềm

  Robot giao dịch của bạn có thể đọc dữ liệu từ chỉ báo bằng cách sử dụng chức năng iCustom () như được minh họa dưới đây. Chỉ báo có thêm một bộ nhớ đệm mục đích là lưu trữ tín hiệu giao dịch dưới dạng hằng số: đây là bộ đệm duy nhất Robot cần đọc. Sao chép và dán chương trình bên dưới vào Robot của bạn và thay thế tên chỉ báo iCustom () bằng tên bạn đặt cho Công cụ chỉ báo.

  //---- Read value from data buffer
  int start()
  {
  // Read signal and pattern
  double pattern = iCustom(Symbol(), Period(), "PZ_TripleTopBottom_LICENSENUM", 0, 1);
  double signal  = iCustom(Symbol(), Period(), "PZ_TripleTopBottom_LICENSENUM", 1, 1);
  // Do something
  if(pattern == OP_BUY)  { /* Your code for triple bottom (no breakout yet) */ }
  if(pattern == OP_SELL)  { /* Your code for triple top (no breakout yet) */ }
  if(signal == OP_BUY)   { /* Your code for bullish breakout */ }
  if(signal == OP_SELL)   { /* Your code for bearish breakout */ }
  if(signal == EMPTY_VALUE) { /* Your code if no pattern or breakout */}
  // Exit
  return(0);
  }
 • Bình luận

  Giữ bình luận ngắn gọn và thể hiện sự tôn trọng. Tránh spam, nhận xét xúc phạm, quảng cáo và đăng thông tin cá nhân hoặc thanh toán. Phần bình luận chỉ dành cho thảo luận và câu hỏi. Xin lưu ý rằng chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu thanh toán trong phần bình luận.

Ảnh chụp màn hình

Triple Top / Bottom Indicator for Metatrader
Triple Top / Bottom Indicator for Metatrader
Triple Top / Bottom Indicator for Metatrader
Triple Top / Bottom Indicator for Metatrader
Triple Top / Bottom Indicator for Metatrader
Triple Top / Bottom Indicator for Metatrader
Triple Top / Bottom Indicator for Metatrader