Timeframe Overlay 1.0

Công cụ chỉ báo dùng cho MetaTrader (MT4/MT5)

 • Tổng quan

  This indicator displays the price action of several timeframes on the same chart allowing you to evaluate different timeframes at a glance from the same chart, without the need of switching between timeframes. The overlay can be displayed totally or partially on the chart, making it easy to separate price action from the trading chart from the reference timeframes.

  • Stop browsing through timeframes!
  • Plot up to 4 timeframes overlayed on the same chart
  • Adapts to chart size, zoom and timeframe
  • The size of the chart is customizable
  • Automatic price level calculation
  • Customizable price level density
  • Customizable colors and sizes
 • Thông số Nhập

  Khi tải Robot giao dịch vào bất kỳ biểu đồ nào, bạn sẽ thây một tập hợp các tùy chọn làm tham số đầu vào. Đừng lo lắng và nghĩ rằng chúng quá nhiều, bởi vì các tham số đã được nhóm lại thành các nhóm để dễ hiểu.

  Symbol Settings
  Select the timeframes you want to display on the overlay chart. You need to enter at least one of them in order for the overlay chart to have two currency pairs -one native and one foreign-. If a symbol is left blank or does not exist on the platform, it will be ignored.
  Chart Settings
  In this block you can decide the size of the overlay chart relative to the background chart and the location of the price labels.
  Visual Settings
  Customize colors for text labels and price lines, the style of the price lines, the amount of price lines displayed on the overlay chart and select the colors for text labels.
 • ? Câu hỏi thường gặp
  Does the indicator repaint?
  Yes, the indicator redraws each time a bar closes. As new bars appear on the chart, old bars are pushed off the chart to the left, and the indicator must redraw to account the new prices into the overlay.
  Can I select the timeframes to display?
  Yes, you can display up to 5 timeframes overlayed on the chart.
 • Bình luận

  Giữ bình luận ngắn gọn và thể hiện sự tôn trọng. Tránh spam, nhận xét xúc phạm, quảng cáo và đăng thông tin cá nhân hoặc thanh toán. Phần bình luận chỉ dành cho thảo luận và câu hỏi. Xin lưu ý rằng chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu thanh toán trong phần bình luận.

Ảnh chụp màn hình

Timeframe Overlay Indicator for Metatrader
Timeframe Overlay Indicator for Metatrader
Timeframe Overlay Indicator for Metatrader
Timeframe Overlay Indicator for Metatrader
Timeframe Overlay Indicator for Metatrader