The Zone 3.0

Công cụ chỉ báo dùng cho MetaTrader (MT4/MT5)

 • Tổng quan

  This indicator displays buy or sell signals according to Bill Williams' definition of the Trading Zone.

  • Easy to understand
  • Avoid trading flat markets
  • Deterministic indicator with clear rules
  • The indicator is non-repainting
  • It implements alerts of all kinds

  It has straightforward trading implications.

  • A blue arrow is a buy signal
  • A red arrow is a sell signal

  According to Bill Williams trading in the zone helps to maximize/double/triple profits when the market goes your way, namely, when momentum, acceleration and price confirm that you have strong trend or acceleration period. Armed with this information, you can add to positions aggressively. Please, note that this is a reactive indicator and signals are triggered after the price has already accelerated. It can be used to get into trends safely or adding to positions aggresively. For the record, it makes use of the following:

  • Alligator to find strong trends
  • AC and AO to identify trading zones
  • MACD to avoid trading exhausted trends
 • Thông số Nhập

  Khi tải Robot giao dịch vào bất kỳ biểu đồ nào, bạn sẽ thây một tập hợp các tùy chọn làm tham số đầu vào. Đừng lo lắng và nghĩ rằng chúng quá nhiều, bởi vì các tham số đã được nhóm lại thành các nhóm để dễ hiểu.

  Indicator Settings
  Customize the alligator and macd indicator settings.
  Alerts
  Enable display/email/push/sound alerts for all the trading setups enabled.
 • ? Câu hỏi thường gặp
  Does the indicator repaint?
  No, it does not repaint.
  Does the indicator implement alerts?
  Yes, it implements alerts of all kinds.
 • Bình luận

  Giữ bình luận ngắn gọn và thể hiện sự tôn trọng. Tránh spam, nhận xét xúc phạm, quảng cáo và đăng thông tin cá nhân hoặc thanh toán. Phần bình luận chỉ dành cho thảo luận và câu hỏi. Xin lưu ý rằng chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu thanh toán trong phần bình luận.

Ảnh chụp màn hình

The Zone Indicator for Metatrader
The Zone Indicator for Metatrader
The Zone Indicator for Metatrader
The Zone Indicator for Metatrader
The Zone Indicator for Metatrader
The Zone Indicator for Metatrader
The Zone Indicator for Metatrader