Synthetic Chart 1.0

Công cụ chỉ báo dùng cho MetaTrader (MT4/MT5)

 • Tổng quan

  This indicator creates synthetic charts. It creates a candlestick chart plotting the price of one instrument measured against another, helping you to find hidden opportunities in the market crossing relationships between different instruments.

  • Find hidden trading opportunities
  • Get a broader sense of the price of commodities
  • Commodities range against each other and are easier to trade
  • Correlated Indices can be traded against each other easily
  • Your imagination is the limit with this indicator

  For instance, this indicator can plot....

  • The price of Dow Jones in Gold Ounzes
  • The price of Nasdaq in SP500 shares
  • The price of Oil in Silver Ounzes
  • The price of Oil in bushels of Corn
  • The price of Cattle in tonnes of Copper
  • And endless combinations!

  For the indicator to display properly, please run on a white chart template or change the indicator white buffers to black.

 • Thông số Nhập

  Khi tải Robot giao dịch vào bất kỳ biểu đồ nào, bạn sẽ thây một tập hợp các tùy chọn làm tham số đầu vào. Đừng lo lắng và nghĩ rằng chúng quá nhiều, bởi vì các tham số đã được nhóm lại thành các nhóm để dễ hiểu.

  1st Symbol
  Type the native symbol of the chart to be plotted. For example, XAUUSD.
  2nd Symbol
  Type the reference symbol of the chart to be plotted. For example, XAGUSD.
 • ? Câu hỏi thường gặp
  Does the indicator repaint?
  No, it does not. Once a bar closes, it will not repaint.
  How can I trade a synthetic chart?
  You trade a synthetic chart by going long one symbol and short the opposite symbol, effectively selling one and buying the other simultaneously, just like you do with a forex pair, but with a single trade.
 • Bình luận

  Giữ bình luận ngắn gọn và thể hiện sự tôn trọng. Tránh spam, nhận xét xúc phạm, quảng cáo và đăng thông tin cá nhân hoặc thanh toán. Phần bình luận chỉ dành cho thảo luận và câu hỏi. Xin lưu ý rằng chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu thanh toán trong phần bình luận.

Ảnh chụp màn hình

Synthetic Chart Indicator for Metatrader
Synthetic Chart Indicator for Metatrader
Synthetic Chart Indicator for Metatrader
Synthetic Chart Indicator for Metatrader
Synthetic Chart Indicator for Metatrader
Synthetic Chart Indicator for Metatrader
Synthetic Chart Indicator for Metatrader