Super Trend 3.0

Công cụ chỉ báo dùng cho MetaTrader (MT4/MT5)

 • Tổng quan

  A top-quality implementation of the famous Super Trend indicator, which needs no introduction. It is completely loyal to the original algorithm, and implements many other useful features such as a multi-symbol and multi-timeframe scanner, as well as a multi-timeframe dashboard.

  • Easy to trade
  • It implements alerts of all kinds
  • It implements a multi-timeframe dashboard
  • It is non-repainting and non-backpainting
 • Thông số Nhập

  Khi tải Robot giao dịch vào bất kỳ biểu đồ nào, bạn sẽ thây một tập hợp các tùy chọn làm tham số đầu vào. Đừng lo lắng và nghĩ rằng chúng quá nhiều, bởi vì các tham số đã được nhóm lại thành các nhóm để dễ hiểu.

  ATR Period
  This is the average true range period.
  ATR Multiplier
  The ATR multiplier which defines the trend.
  Max History Bars
  The amount of past bars to evaluate when the indicator is loaded in the chart. A smaller number means the indicator will load faster.
  Dashboard
  In this parameter group, you can enable or disable the dashboard and customize the colors of all elements the dashboard displays.
  Alerts
  Enable or disable alerts of all kinds.
 • ? Câu hỏi thường gặp
  What is the difference between this indicator and the original super trend?
  There is no algorithmic difference whatsoever, but our version implements alerts of all kinds, a multi
  Can I move the dashboard on the chart?
  Yes, you can!
  Can I move the scanner dashboard on the chart?
  Yes, you can!
  The indicator looks very good. Are you sure it does not repaint or backpaint?
  Yes, positive. The indicator does not repaint or backpaint.
 • Bình luận

  Giữ bình luận ngắn gọn và thể hiện sự tôn trọng. Tránh spam, nhận xét xúc phạm, quảng cáo và đăng thông tin cá nhân hoặc thanh toán. Phần bình luận chỉ dành cho thảo luận và câu hỏi. Xin lưu ý rằng chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu thanh toán trong phần bình luận.

Ảnh chụp màn hình

Super Trend Indicator for Metatrader
Super Trend Indicator for Metatrader
Super Trend Indicator for Metatrader
Super Trend Indicator for Metatrader