Relative Charts 1.0

Công cụ chỉ báo dùng cho MetaTrader (MT4/MT5)

 • Tổng quan

  The Relative Charts indicator creates a mean-reversion chart using a moving average as a reference, effectively detaching ourselves from the changing value of fiat currencies.

  • Get a mean-based view of the market
  • Find real overbought/oversold situations easily
  • Isolate your perception from the changing value of fiat currencies
  • The center line represents the moving average
  • Your imagination is the limit with this indicator
  • Customizable chart period and bollinger bands settings

  This indicator is especially useful to trade assets denominated in fiat currencies -like commodities, shares or stock indices- because the value of these currencies is not stable over time, rendering long-term technical analysis unreliable.

 • Thông số Nhập

  Khi tải Robot giao dịch vào bất kỳ biểu đồ nào, bạn sẽ thây một tập hợp các tùy chọn làm tham số đầu vào. Đừng lo lắng và nghĩ rằng chúng quá nhiều, bởi vì các tham số đã được nhóm lại thành các nhóm để dễ hiểu.

  Chart Period
  The period of the moving average to use as a reference. Recommended values are 50 (short term), 100 (mid term) or 200 (long-term).
  MA Period
  Period for the Bollinger Bands indicator.
  Deviations
  Deviation multiplier for the Bollinger Bands indicator.
 • ? Câu hỏi thường gặp
  Does the indicator repaint?
  No, it does not. Once a bar closes, it will not repaint.
  How can I trade it?
  Look for longs when the price is below the center line and the lower bollinger band. Likewise, look for shorts when the price is above the upper bollinger band.
  Does the indicator implement alerts?
  No, it does not.
 • Bình luận

  Giữ bình luận ngắn gọn và thể hiện sự tôn trọng. Tránh spam, nhận xét xúc phạm, quảng cáo và đăng thông tin cá nhân hoặc thanh toán. Phần bình luận chỉ dành cho thảo luận và câu hỏi. Xin lưu ý rằng chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu thanh toán trong phần bình luận.

Ảnh chụp màn hình

Relative Charts Indicator for Metatrader
Relative Charts Indicator for Metatrader
Relative Charts Indicator for Metatrader
Relative Charts Indicator for Metatrader
Relative Charts Indicator for Metatrader