Oscillator 4.0

Công cụ chỉ báo dùng cho MetaTrader (MT4/MT5)

 • Tổng quan

  This is a smooth and responsive accelerometer which reveals the market trend and strength.

  • Two moving averages indicate trend direction
  • The histogram represents strength of the price movement
  • It draws buy and sell zones as colored vertical lines
  • Should be used as a confirmation indicator
  • Customizable line widths and colors
  • It implements alerts of all kinds

  This indicator is similar to MACD but aims to react faster to price changes.

 • Thông số Nhập

  Khi tải Robot giao dịch vào bất kỳ biểu đồ nào, bạn sẽ thây một tập hợp các tùy chọn làm tham số đầu vào. Đừng lo lắng và nghĩ rằng chúng quá nhiều, bởi vì các tham số đã được nhóm lại thành các nhóm để dễ hiểu.

  Period
  Period in bars for the oscillator
  Averaging
  Averaging period for the oscillator
  Max History Bars
  Amount of past bars to evaluate upon loading
  Display Zones
  Enable or disable vertical buy and sell zones
  Alerts
  Enable or disable alerts of all kinds
 • ? Câu hỏi thường gặp
  Does the indicator repaint?
  No, it does not.
  How can I confirm trend trades with the oscillator?
  You can go long if the fast moving average is above the slow moving average, and the opposite for shorts, provided your entry strategy is based on price action.
  What are the alerts for?
  Alerts are rised on buy and sell zones.
 • Bình luận

  Giữ bình luận ngắn gọn và thể hiện sự tôn trọng. Tránh spam, nhận xét xúc phạm, quảng cáo và đăng thông tin cá nhân hoặc thanh toán. Phần bình luận chỉ dành cho thảo luận và câu hỏi. Xin lưu ý rằng chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu thanh toán trong phần bình luận.

Ảnh chụp màn hình

Oscillator Indicator for Metatrader
Oscillator Indicator for Metatrader
Oscillator Indicator for Metatrader
Oscillator Indicator for Metatrader
Oscillator Indicator for Metatrader