Megaphone 2.0

Công cụ chỉ báo dùng cho MetaTrader (MT4/MT5)

 • Tổng quan

  Find Megaphone reversal chart patterns easily with this fantastic and free indicator.

  • Easy to use
  • Customizable colors and sizes
  • It implements breakout signals
  • It implements alerts of all kinds

  Boost your trading activity with the most flexible Megaphone patterns indicator ever created for the Metatrader platform.

 • Thông số Nhập

  Khi tải Robot giao dịch vào bất kỳ biểu đồ nào, bạn sẽ thây một tập hợp các tùy chọn làm tham số đầu vào. Đừng lo lắng và nghĩ rằng chúng quá nhiều, bởi vì các tham số đã được nhóm lại thành các nhóm để dễ hiểu.

  Indicator Settings
  The amplitude reprents the size of the patterns to be found. The max. history bars parameter is the amount of bars in the chart to look back. Less bars to evaluate means the indicator will load faster.
  Patterns
  Choose the colors of the patterns.
  Breakouts
  The indicator implements breakouts to make trading easier. You can select the breakout period (in bars) and the color of the arrows to be displayed in the chart.
  Alerts
  Enable or disable alerts at will.
 • ? Câu hỏi thường gặp
  Does the indicator repaint?
  Yes, patterns can expand and therefore the last leg can repaint.
  Does the indicator implement alerts?
  Yes, it does. It implements alerts of all inds.

Ảnh chụp màn hình

Megaphone Indicator for Metatrader
Megaphone Indicator for Metatrader
Megaphone Indicator for Metatrader
Megaphone Indicator for Metatrader
Megaphone Indicator for Metatrader