Lopez Speed 2.0

Công cụ chỉ báo dùng cho MetaTrader (MT4)

 • Tổng quan

  This oscillator calculates different price/time vectors to plot the aggregate market direction and two moving averages, in order to detect if the market is accelerating or decelerating.

  • Easy to use and understand
  • Acts as a top-quality filter for trades
  • It has a unique speed detection algorithm
  • It is non-repainting and non-backpainting
  • It implements alerts of all kinds

  This oscillator calculates different price/time vectors to plot the aggregate market direction, which is the sum of all price/time vectors evaluated- and two moving averages, in order to detect if the market is accelerating or decelerating.

  It can be used as a top-quality filter for trend trades.The basic usage is the following: if the blue moving average is over the dotted moving average, longs can be taken. Opposite for shorts. It can be combined with any short-term trading indicators.

  How is the indicator calculated?

 • Thông số Nhập

  Khi tải Robot giao dịch vào bất kỳ biểu đồ nào, bạn sẽ thây một tập hợp các tùy chọn làm tham số đầu vào. Đừng lo lắng và nghĩ rằng chúng quá nhiều, bởi vì các tham số đã được nhóm lại thành các nhóm để dễ hiểu.

  Period
  Amount of bars to look back and calculate vectors
  Signal
  Period for slow moving average of the indicator
  Trade
  Period for fast moving average of the indicator
  Alerts
  Enable or disable alerts of all kinds
 • ? Câu hỏi thường gặp
  Does the indicator repaint?
  No, the indicator does not repaint.
  Does the indicator implements alerts?
  Yes, it implements pop
 • Bình luận

  Giữ bình luận ngắn gọn và thể hiện sự tôn trọng. Tránh spam, nhận xét xúc phạm, quảng cáo và đăng thông tin cá nhân hoặc thanh toán. Phần bình luận chỉ dành cho thảo luận và câu hỏi. Xin lưu ý rằng chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu thanh toán trong phần bình luận.

Ảnh chụp màn hình

Lopez Speed Indicator for Metatrader
Lopez Speed Indicator for Metatrader
Lopez Speed Indicator for Metatrader