Lopez Efficiency 2.0

Công cụ chỉ báo dùng cho MetaTrader (MT4/MT5)

 • Tổng quan

  This indicator analyzes how efficient is the current market movement based on the true high-low ratio of a certain number of bars.

  The indicator displays how many typical true ranges has the market moved during the desired number of bars. The typical true range is the average true high-low range from the last number of bars, which is later compared with the absolute market movement during the same period of time. The indicator ratio gives you a measure of market efficiency, as a ratio between the range and the market movement. Zero means the market is not efficient and is going nowhere.

  • The ratio is the effectiveness of the market movement
  • A ratio below 1 means the market is going nowhere
  • A ratio above 1 means the market is starting to show directionality
  • A ratio above 2 means the market is showing effective movement
  • A ratio above 3 means the market moved too much: it will halt or retrace

  It has straightforward trading implications.

  • Look for positional opportunities when the line is red
  • Look for range trading opportunities when the ratio is orange
  • Look for trend trading opportunities when the ratio is blue
 • Thông số Nhập

  Khi tải Robot giao dịch vào bất kỳ biểu đồ nào, bạn sẽ thây một tập hợp các tùy chọn làm tham số đầu vào. Đừng lo lắng và nghĩ rằng chúng quá nhiều, bởi vì các tham số đã được nhóm lại thành các nhóm để dễ hiểu.

  Period
  Amount of bars used to calculate the market efficiency.
 • ? Câu hỏi thường gặp
  Does the indicator repaint?
  No, it does not repaint.
  Does the indicator implement alerts?
  No, it does not.
 • Bình luận

  Giữ bình luận ngắn gọn và thể hiện sự tôn trọng. Tránh spam, nhận xét xúc phạm, quảng cáo và đăng thông tin cá nhân hoặc thanh toán. Phần bình luận chỉ dành cho thảo luận và câu hỏi. Xin lưu ý rằng chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu thanh toán trong phần bình luận.

Ảnh chụp màn hình

Lopez Efficiency Indicator for Metatrader
Lopez Efficiency Indicator for Metatrader
Lopez Efficiency Indicator for Metatrader
Lopez Efficiency Indicator for Metatrader
Lopez Efficiency Indicator for Metatrader