Keltner Channel 2.0

Công cụ chỉ báo dùng cho MetaTrader (MT4)

 • Tổng quan

  Kelter Channel is a technical indicator designed to find overbought and oversold price areas, using a exponential moving average and ATR. And it implements a particularly useful twist: you can plot the bands of a higher timeframe in the current chart.

  • Find overbought and oversold situations
  • Read data from higher timeframes easily
  • The indicator displays data at bar opening
  • The indicator is non-repainting

  Trading implications are simple.

  • Look for shorts when the price exceeds the upper bands.
  • Look for longs when the price falls below the lower bands
  • Dive into lower timeframes without losing values!
 • Thông số Nhập

  Khi tải Robot giao dịch vào bất kỳ biểu đồ nào, bạn sẽ thây một tập hợp các tùy chọn làm tham số đầu vào. Đừng lo lắng và nghĩ rằng chúng quá nhiều, bởi vì các tham số đã được nhóm lại thành các nhóm để dễ hiểu.

  Timeframe
  Timeframe to calculate the keltner channel from
  EMA Period
  Moving average period to build up the channel
  ATR Period
  ATR Period to calculate the bands
  Multiplier 1
  Multiplier for the first band
  Multiplier 2
  Multiplier for the second band
  Multiplier 3
  Multiplier for the third band
 • ? Câu hỏi thường gặp
  Does the indicator repaint?
  No, it does not!
  Can I see data from other timeframes?
  Yes, you can! Load the indicator and select a higher timeframe from the input parameters. You can, for example, see the H1 bands inside a M15 chart.
 • Bình luận

  Giữ bình luận ngắn gọn và thể hiện sự tôn trọng. Tránh spam, nhận xét xúc phạm, quảng cáo và đăng thông tin cá nhân hoặc thanh toán. Phần bình luận chỉ dành cho thảo luận và câu hỏi. Xin lưu ý rằng chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu thanh toán trong phần bình luận.

Ảnh chụp màn hình

Keltner Channel Indicator for Metatrader
Keltner Channel Indicator for Metatrader
Keltner Channel Indicator for Metatrader
Keltner Channel Indicator for Metatrader
Keltner Channel Indicator for Metatrader
Keltner Channel Indicator for Metatrader
Keltner Channel Indicator for Metatrader