Inside Bars 4.0

Công cụ chỉ báo dùng cho MetaTrader (MT4/MT5)

 • Tổng quan

  This indicator detects inside bars of several ranges, making it very easy for price action traders to spot and act on inside bar breakouts.

  • Easy and effective usage
  • Customizable bar ranges
  • Customizable color selections
  • The indicator implements visual/mail/push/sound alerts
  • The indicator does not repaint or backpaint

  An inside bar is a bar or series of bars which is/are completely contained within the range of the preceding bar.

  • A green box is an inside bar, yet unbroken
  • A blue box is a bullish breakout of an inside bar
  • A red box is a bearish breakout of an inside bar

  This indicator will only detect inside bars when they break, provided no high or low broke the formation previously.

 • Thông số Nhập

  Khi tải Robot giao dịch vào bất kỳ biểu đồ nào, bạn sẽ thây một tập hợp các tùy chọn làm tham số đầu vào. Đừng lo lắng và nghĩ rằng chúng quá nhiều, bởi vì các tham số đã được nhóm lại thành các nhóm để dễ hiểu.

  Min Range
  Minimum range in bars of the inside bar formation
  Max Range
  Maximum range in bars for the inside bar formation
  Max History Bars
  Max history bars to analize when the indicator loads
  Drawing Settings
  Colors and sizes of price boxes
  Alerts
  Enable or disable alerts of all kinds
 • ? Câu hỏi thường gặp
  Does the indicator repaint?
  No, it does not repaint.
  What is an inside bar?
  An inside bar is a bar or series of bars which is/are completely contained within the range of the preceding bar. It is a widely used and effective price action setup.
  Does the indicator implement alerts?
  Yes, of all kinds.
 • Bình luận

  Giữ bình luận ngắn gọn và thể hiện sự tôn trọng. Tránh spam, nhận xét xúc phạm, quảng cáo và đăng thông tin cá nhân hoặc thanh toán. Phần bình luận chỉ dành cho thảo luận và câu hỏi. Xin lưu ý rằng chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu thanh toán trong phần bình luận.

Ảnh chụp màn hình

Inside Bars Indicator for Metatrader
Inside Bars Indicator for Metatrader
Inside Bars Indicator for Metatrader
Inside Bars Indicator for Metatrader
Inside Bars Indicator for Metatrader