HHHC LLLC 1.1

Công cụ chỉ báo dùng cho MetaTrader (MT4/MT5)

 • Tổng quan

  A personal implementation of a famous trend principle known as higher high, higher close, lower low, lower close (HHHC - HHHL). It uses price action alone to determine trend direction, trend changes and pullback zones.

  • Easy to trade
  • Customizable breakout period
  • Customizable colors and sizes
  • It is non-repainting and non-backpainting
  • It implements alerts of all kinds

  The indicator defines three price zones:

  • Buy zones are blue
  • Sell zones are red
  • Pullback zones are pink
  • Trending zones are green

  This indicator helps to confirm...

  • Market structure and levels -using historical lines-
  • Trends, pullbacks and reversals -using zones-
  • Possible reversals or continuations -lines go flat-
 • Thông số Nhập

  Khi tải Robot giao dịch vào bất kỳ biểu đồ nào, bạn sẽ thây một tập hợp các tùy chọn làm tham số đầu vào. Đừng lo lắng và nghĩ rằng chúng quá nhiều, bởi vì các tham số đã được nhóm lại thành các nhóm để dễ hiểu.

  Period
  Breakout period in bars to determine a trend change.
  Multiplier
  The ATR multiplier which defines the trend.
  Colors
  Colors of the different price zones: buy, sell, pullbacks and trend zones.
  Alerts
  Enable or disable alerts of all kinds.
 • ? Câu hỏi thường gặp
  Does the indicator repaint?
  No, it does not.
  Does the indicator backpaint?
  No, it does not.
  Does the indicator lag?
  No, breakouts of one bar are the fastest way to determine trends.
 • Bình luận

  Giữ bình luận ngắn gọn và thể hiện sự tôn trọng. Tránh spam, nhận xét xúc phạm, quảng cáo và đăng thông tin cá nhân hoặc thanh toán. Phần bình luận chỉ dành cho thảo luận và câu hỏi. Xin lưu ý rằng chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu thanh toán trong phần bình luận.

Ảnh chụp màn hình

HHHC LLLC Indicator for Metatrader
HHHC LLLC Indicator for Metatrader
HHHC LLLC Indicator for Metatrader
HHHC LLLC Indicator for Metatrader
HHHC LLLC Indicator for Metatrader
HHHC LLLC Indicator for Metatrader
HHHC LLLC Indicator for Metatrader