Fibonacci 1.0

Công cụ chỉ báo dùng cho MetaTrader (MT4/MT5)

 • Tổng quan

  Are you tired of plotting fibonacci retracements or extensions manually? This indicator displays fibonacci retracements or extensions automatically, calculated from two different price points, without human intervention or manual object anchoring.

  • Easy to use
  • Manual anchoring is not needed
  • Perfect for price confluence studies
  • The indicator evaluates if retracements or extensions are needed
  • Once drawn, you can manually edit the fibonacci anchors

  The indicator adapts to your chart size and zoom automatically:

  • Zoom out to get the big picture
  • Zoom in to dive into price action
 • Thông số Nhập

  Khi tải Robot giao dịch vào bất kỳ biểu đồ nào, bạn sẽ thây một tập hợp các tùy chọn làm tham số đầu vào. Đừng lo lắng và nghĩ rằng chúng quá nhiều, bởi vì các tham số đã được nhóm lại thành các nhóm để dễ hiểu.

  Indicator Settings
  Edit the size of the small fibo object and the behavior of the indicator.
  Drawing Settings
  Choose line widths for each type of price line.
 • ? Câu hỏi thường gặp
  Does the indicator repaint?
  Once the fibonacci objects are drawn, it will not repaint for a while. But as new bars appear and close in the chart, old bars are pushed out of the chart to the left, and eventually, the fibonacci objects will redraw using the latest price data.
  If I zoom in or out, the fibonacci objects change!
  Correct, the big fibonacci object tries to encompass the maximum price range visible in the chart. The small one however, draws using only the last price leg.
  Does it draw retracements or extensions?
  It draws whatever is needed at the time, according to the current price and the price leg used to anchor the fibonacci object.
  Does the indicator implement alerts?
  No, it does not.
 • Bình luận

  Giữ bình luận ngắn gọn và thể hiện sự tôn trọng. Tránh spam, nhận xét xúc phạm, quảng cáo và đăng thông tin cá nhân hoặc thanh toán. Phần bình luận chỉ dành cho thảo luận và câu hỏi. Xin lưu ý rằng chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu thanh toán trong phần bình luận.

Ảnh chụp màn hình

Fibonacci Indicator for Metatrader
Fibonacci Indicator for Metatrader
Fibonacci Indicator for Metatrader
Fibonacci Indicator for Metatrader
Fibonacci Indicator for Metatrader
Fibonacci Indicator for Metatrader
Fibonacci Indicator for Metatrader
Fibonacci Indicator for Metatrader
Fibonacci Indicator for Metatrader