Cup and Handle 4.0

Công cụ chỉ báo dùng cho MetaTrader (MT4/MT5)

 • Tổng quan

  The Cup and Handle pattern is a technical price formation that resembles a cup and handle, where the cup is in the shape of a "U" and the handle has a slight downward drift. The right-hand side of the pattern -the handle- is smaller than the left-hand side -cup-, and retraces no more than 50% from the top. It can be both a continuation and a reversal pattern.

  • Clear trading signals
  • Customizable colors and sizes
  • Implements performance statistics
  • Customizable sizes and pattern characteristics
  • It displays suitable stop-loss and take-profit levels
  • It is non-repainting and non-backpainting
  • It implements email/sound/visual alerts
 • Thông số Nhập

  Khi tải Robot giao dịch vào bất kỳ biểu đồ nào, bạn sẽ thây một tập hợp các tùy chọn làm tham số đầu vào. Đừng lo lắng và nghĩ rằng chúng quá nhiều, bởi vì các tham số đã được nhóm lại thành các nhóm để dễ hiểu.

  Amplitude
  The amplitude represents the minimum amount of bars between alternative price points. To find big patterns, increase the amplitude parameter. To find smaller patterns, decrease the amplitude parameter.
  Cup Flatness Ratio
  This parameter describes how "flat" must the top of the cup be relative to the cup size. A higher value will find stricter patterns, yet less frequent. A lower value will find more patterns.
  Min Handle Retracement
  The minimum percent retracement needed in the handle of the pattern.
  Max. Retracement
  The minimum percent retracement possible in the handle of the pattern.
  Max History Bars
  Amount of past bars to evaluate when the indicator loads in the chart.
  Display Stats
  Show or hide the statistics dashboard and performance data.
  Display SL/TP Levels
  Show or hide the stop-loss and take-profit levels.
  Drawing Options
  Colors and sizes for bullish or bearish lines and labels, as well as font sizes.
  Breakouts
  Colors and sizes for breakout arrows.
  Alerts
  Enable or disable alerts at will.
 • ? Câu hỏi thường gặp
  Does the indicator repaint?
  No, the indicator does not repaint or backpaint at all.
  Does the indicator back paint?
  No, the indicator does not back paint.
  Can patterns be displayed in the chart before the breakout happens?
  No, it can't. The pattern and the breakout arrow are displayed exactly as the same time, to prevent the indicator from repainting.
  Does the indicator implement alerts?
  Yes, it does. It implements alerts of all inds.
 • </> Nhà phát triển phần mềm

  Robot giao dịch của bạn có thể đọc dữ liệu từ chỉ báo bằng cách sử dụng chức năng iCustom () như được minh họa dưới đây. Chỉ báo có thêm một bộ nhớ đệm mục đích là lưu trữ tín hiệu giao dịch dưới dạng hằng số: đây là bộ đệm duy nhất Robot cần đọc. Sao chép và dán chương trình bên dưới vào Robot của bạn và thay thế tên chỉ báo iCustom () bằng tên bạn đặt cho Công cụ chỉ báo.

  //---- Read value from data buffer
  int start()
  {
  // Read value from data buffer
  double value = iCustom(Symbol(), Period(), "PZ_CupAndHandle_LICENSENUM", 1, 1);
  // Do something
  if(value == OP_BUY)   { /* Your code for bullish signal */ }
  if(value == OP_SELL)   { /* Your code for bearish signal */ }
  if(value == EMPTY_VALUE) { /* Nothing to do */}
  // Exit
  return(0);
  }

Ảnh chụp màn hình

Cup and Handle Indicator for Metatrader
Cup and Handle Indicator for Metatrader
Cup and Handle Indicator for Metatrader
Cup and Handle Indicator for Metatrader
Cup and Handle Indicator for Metatrader
Cup and Handle Indicator for Metatrader
Cup and Handle Indicator for Metatrader