Correlation 2.2

Công cụ chỉ báo dùng cho MetaTrader (MT4/MT5)

 • Tổng quan

  In the world of finance, correlation is a statistical measure of how two securities move in relation to each other. Correlations are used in advanced portfolio management. This indicator measures how different securities move in relation to a reference one, thus making portfolio management easier.

  • Avoid concurrent trades in highly correlated instruments
  • Find trading opportunities among highly correlated instruments
  • Correlation is positive when two securities rise in price together
  • Correlation is negative when one security increases and the other decreases

  The correlation between two securities is measured by a correlation coefficient.

  • A coefficient of zero is neutral correlation
  • A coefficient of 0.3 is low positive correlation
  • A coefficient over 0.8 is high positive correlation
  • A coefficient of -0.3 is low negative correlation
  • A coefficient over -0.8 is high negative correlation

  The correlation is calculated against the native symbol of the chart, and the symbols to evaluate are entered as parameters.

 • Thông số Nhập

  Khi tải Robot giao dịch vào bất kỳ biểu đồ nào, bạn sẽ thây một tập hợp các tùy chọn làm tham số đầu vào. Đừng lo lắng và nghĩ rằng chúng quá nhiều, bởi vì các tham số đã được nhóm lại thành các nhóm để dễ hiểu.

  Max History Bars
  Amunt of bars to evaluate to the past upon loading.
  Correlation Period
  Amount of bars to use to calculate the correlation.
  1st Symbol to 8th Symbol
  Enter the symbols to calculate the correlation.
 • ? Câu hỏi thường gặp
  Does the indicator repaint?
  No, the indicator does not repaint.
  Can I choose period and timeframe to apply?
  Yes, you can!
 • Bình luận

  Giữ bình luận ngắn gọn và thể hiện sự tôn trọng. Tránh spam, nhận xét xúc phạm, quảng cáo và đăng thông tin cá nhân hoặc thanh toán. Phần bình luận chỉ dành cho thảo luận và câu hỏi. Xin lưu ý rằng chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu thanh toán trong phần bình luận.

Ảnh chụp màn hình

Correlation Indicator for Metatrader