Bollinger Trend 1.0

Công cụ chỉ báo dùng cho MetaTrader (MT4/MT5)

 • Tổng quan

  A personal implementation of the famous Bollinger bands indicator as a trend following mechanism, which uses a moving average and the standard deviation to define what a trend is and when it changes. Bollinger bands are usually used as an oversold/overbought indicator only, but in my opinion, the trading approach is more complete using the trend variant as an exit strategy.

  • Easy to trade
  • Customizable colors and sizes
  • It is non-repainting and non-backpainting
  • It is fantastic as a trailing stop method
  • It implements alerts of all kinds
 • Thông số Nhập

  Khi tải Robot giao dịch vào bất kỳ biểu đồ nào, bạn sẽ thây một tập hợp các tùy chọn làm tham số đầu vào. Đừng lo lắng và nghĩ rằng chúng quá nhiều, bởi vì các tham số đã được nhóm lại thành các nhóm để dễ hiểu.

  Settings
  Enter the settings for bollinger bands: period and deviation.
  Drawing
  Customize colors and sizes for arrow objects.
  Alerts
  Enable or disable alerts of all kinds.
 • ? Câu hỏi thường gặp
  Does the indicator repaint?
  No, it does not.
  Does the indicator backpaint?
  No, it does not.
  How is it different from other trend indicators?
  This indicator uses the same elements as bollinger bands to determine the trend, which are a moving averange and the standard deviation using close prices. Other trend following indicators use ATR or just price breakouts to define the trend.
 • Bình luận

  Giữ bình luận ngắn gọn và thể hiện sự tôn trọng. Tránh spam, nhận xét xúc phạm, quảng cáo và đăng thông tin cá nhân hoặc thanh toán. Phần bình luận chỉ dành cho thảo luận và câu hỏi. Xin lưu ý rằng chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu thanh toán trong phần bình luận.

Ảnh chụp màn hình

Bollinger Trend Indicator for Metatrader
Bollinger Trend Indicator for Metatrader
Bollinger Trend Indicator for Metatrader
Bollinger Trend Indicator for Metatrader
Bollinger Trend Indicator for Metatrader