Absolute Gains 3.0

Công cụ chỉ báo dùng cho MetaTrader (MT4)

 • Tổng quan

  This indicator calculates how much has an instrument won or lost in percentage terms on each bar displayed in the chart.

  • Identify market patterns
  • Find decisive price movements
  • Be suspicious about overbought/oversold situations

  It is an extremely easy to use indicator...

  • The blue histogram represents winning bars
  • The red histogram represents losing bars
  • The gray line represents the average win/loss per bar
  • Labels are plotted on each bar displaying the % win/loss for the bar

  ...with straightforward trading implications, depending your trading approach.

  • You can buy after an oversold bar takes place
  • You can short after an overbought bar takes place
  • You can buy after a decisive winning bar
  • You can short after a decisive losing bar
 • Thông số Nhập

  Khi tải Robot giao dịch vào bất kỳ biểu đồ nào, bạn sẽ thây một tập hợp các tùy chọn làm tham số đầu vào. Đừng lo lắng và nghĩ rằng chúng quá nhiều, bởi vì các tham số đã được nhóm lại thành các nhóm để dễ hiểu.

  Max History Bars
  Number of bars to evaluate when the indicator is loaded
  MA Period
  Averaging period to calculate the average price movement in the oscillator
 • ? Câu hỏi thường gặp
  Does the indicator repaint?
  No, it does not repaint.
 • Bình luận

  Giữ bình luận ngắn gọn và thể hiện sự tôn trọng. Tránh spam, nhận xét xúc phạm, quảng cáo và đăng thông tin cá nhân hoặc thanh toán. Phần bình luận chỉ dành cho thảo luận và câu hỏi. Xin lưu ý rằng chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu thanh toán trong phần bình luận.

Ảnh chụp màn hình

Absolute Gains Indicator for Metatrader
Absolute Gains Indicator for Metatrader
Absolute Gains Indicator for Metatrader