Lập trình MetaTrader theo yêu cầu khách hàng


Vui lòng sử dụng biểu mẫu sau đây để yêu cầu báo giá cho Robot giao dịch hoặc Công cụ chỉ báo của bạn. Không cần vội, hãy đảm bảo mô tả chiến lược đầy đủ, chi tiết và cố gắng tránh các yêu cầu không cụ thể.

Về bạn

Bạn muốn được lập trình về điều gì?

Dùng với nền tảng nào?

Bạn định giao dịch loại sản phẩm gì?

Chiến lược vào lệnh

Vui lòng mô tả các quyết định giao dịch của ban được thực hiện như thế nào.

Đừng quên phân bổ rủi ro và điều kiện giao dịch.

Quản lý các vị thế giao dịch

Robot giao dịch nên quản lý các lệnh giao dịch và vị thế như thế nào?

Để trống phần này nếu đặt hàng một Công cụ chỉ báo.

Chiến lược thoát lệnh

Robot giao dịch nên đóng các lệnh giao dịch thắng hoặc thua khi nào và như thế nào?

Để trống phần này nếu đặt hàng một Công cụ chỉ báo.

Thông số Nhập

Những thông số Nhập nào bạn muốn Robot giao dịch hoặc Công cụ chỉ báo có?

Các cân nhắc khác

Có điều gì quan trọng khác mà chúng tôi nên biết không?

Vui lòng giúp chúng tôi hiểu rõ dự án của bạn.